Een uur later naar school op 27 juni!

Zoals u ongetwijfeld al hebt gehoord of gelezen geven de meeste basisschoolleraren dinsdag 27 juni het eerste uur geen les. Dit om het nijpende lerarentekort met klem onder aandacht te brengen.

Ook de leraren van Het Palet doen mee met de actie. Inmiddels zijn de ouders met een brief geïnformeerd over het waarom en hoe: brief ouders actie 27 juni

De deuren van de school zijn dan die ochtend ook tot 9:30u gesloten. We verwachten onze leerlingen daarna weer gewoon uiterlijk 9:40u in het klaslokaal.

Hier kunt u BNdeStem er op na slaan voor hun berichtgeving hierover.

De actiegroep PO-front legt nog eens goed uit waarom deze actie wordt gevoerd. Ook kun u daar de petitie mede ondertekenen.

 

 

Read More

Sportdag 2017

We kunnen terugkijken op een geslaagde sportdag! We begonnen de dag gelukkig al met erg mooi weer. Na een warming-up met de hele school (onder de kundige leiding van de moeder van Annika), werden de groepjes bekend gemaakt en kon ieder groepje naar zijn startonderdeel gaan. En daar waar het ene onderdeel vooral ging om het spelelement, ging het er bij andere onderdelen juist om om schoolrecords te breken. En dat hebben we geweten! Ondanks de steeds warmer wordende dag zijn er ontzettend veel schoolrecords gesneuveld. Dat betekende dan ook dat we ons scorebord regelmatig aan moesten passen. Aan het einde van de sportdag hebben we met de hele school gedanst op ‘Bewegen is gezond’ van Kinderen voor Kinderen. Iedereen kon dit dansje nu meedoen, want het dansje oefenen was immers een spelonderdeel geweest. Om half 1 was de sportdag dan toch echt ten einde en mocht iedereen naar huis (of het zwembad).

Read More

juf Ellen 48+2

Wat een feest!

Alle kinderen uit de groep van juf Juli en juf Ellen kwamen als indiaan verkleed op school. Ze vierden de verjaardag van hun juffen. Kennelijk hadden ze thuis eerst een regendans gedaan, want om 8:30u vielen er enkele flinke hoosbuien.

Jammer, want juf Ellen vierde het feest van Sara… Je zou het niet zeggen, maar ze is afgelopen weekend 50 geworden. We hadden haar willen verrassen op het plein met de spandoeken die we hebben gemaakt. Zelfs de peuters hebben meegedaan, zij schreven bijvoorbeeld heel toepasselijk….

Maar ook de andere groepen hebben geweldig hun best gedaan.

En niet alleen op de spandoeken.

Ellen werd onthaald (binnen dan maar) met cadeaus, een lied van elke groep, een Sara pop en een erehaag waar ze met de rollator doorheen moest.

Hieronder poseren de jarigen met maar liefst twee Sara’s !

In de klas ging het juffen-verjaardags-feest vervolgens verder.

Dolle pret!

Read More

Koning gespeeld!

Het was er een mooie dag voor. De zon zette, net als de kinderen, zijn beste beentje voor. En trouwens ook naar achter en opzij, zoals in het dansliedje Okido werd gezongen, het lied van de Koningsspelen 2017.

Spelletjes, aandacht voor gezond eten en bewegen. De spelletjes deden we in gemengde groepen jongsten en oudsten en ook de kleintjes van NIKKIDS deden gezellig mee.

We zullen de foto’s na de vakantie met de ouders delen via ons “MijnAlbum”. Maar vandaag alvast een groepsfoto om te laten zien hoe mooi iedereen zich had uitgedost.

Read More

Het koffieuurtje

Afgelopen woensdag (29 maart) was er weer het gebruikelijke koffieuurtje. Ditmaal zonder meneer Ruud, maar met meester Edrick.

Naast het gebruikelijke kopje koffie/thee, zijn de aanwezige ouders aan de slag gegaan met de tablets en hebben kunnen zien waar onze kinderen zoal digitaal mee werken. We maken bij ons op school namelijk best veel gebruik van digitale methoden en (online) oefensoftware. Sommige van deze online oefensoftware is zelfs thuis te benaderen, denk bijvoorbeeld aan Nieuwsbegrip, Taalzee en Rekentuin. We hebben het ook kort gehad over Office365, waar onze kinderen vanaf groep 5 (en in de nabije toekomst al vanaf groep 4) mee werken.

Ook zijn we even ingegaan op de 21st Century Skills (oftewel de 21e Eeuwse Vaardigheden). Wat zijn deze 21e Eeuwse vaardigheden nou precies? Dit zijn vaardigheden die leerlingen tegenwoordig nodig hebben om zich in hun latere leven staande te houden. We hebben het dan over vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, coputational thinking, informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden …

Read More

Periodeviering en computers in ons onderwijs

Woensdag 29 maart is er weer, voorafgaande aan de periodeviering, een koffie-uurtje. Deze keer ontvangt meester Edrick u samen met meneer Ronald. Edrick vertelt dan een en ander over de rol van ICT op Het Palet. De computers en tablets zijn niet meer weg te denken in ons onderwijs. We laten u zien hoe uw kind werkt met de verschillende programma’s voor bijvoorbeeld rekenen, spelling, lezen en wereldoriëntatie.  Ook licht Edrick toe wat we doen aan “mediawijsheid”. ICT kent vele mogelijkheden, maar er liggen ook gevaren op de loer. Ook daar besteden we aandacht aan. Vooral ook omdat het de bedoeling is dat leerlingen straks zelfs al vanaf groep 4 een eigen schoolaccount voor office 365 krijgen. We hopen op een flinke opkomst. Om 11:15u wordt u dan verwacht in het bso-lokaal. Uiteraard staat er dan een kopje koffie / thee klaar en kunt u met de tablets in de weer. Om 12:00u kunt u dan aansluiten voor de periodeviering. Veel plezier alvast!

Read More

OPENBAAR: Iedereen is welkom!

<dit bericht graag delen met zoveel mogelijk mensen>

Volgende week is een bijzondere week op veel scholen. Het openbaar onderwijs krijgt dan landelijk wat extra aandacht. Basisschool Het Palet is zo’n openbare school. Geen school voor bijzonder of speciaal onderwijs, maar een gewone school waar iedereen welkom is.

Iedereen is welkom!

Dat is het motto op basisschool Het Palet, de enige openbare school in de gemeente Rucphen. Dat motto geldt eigenlijk altijd al, maar in de week van 20 maart zeker. Dat is de week van het openbaar onderwijs. Het onderwijs in Nederland is op een bijzondere manier georganiseerd. We kennen openbare scholen en scholen op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag. Wat maakt de openbare scholen nou eigenlijk zo bijzonder? Er is een duidelijk verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs. De wet bepaalt dat elke leerling welkom is in het openbaar onderwijs, of die nou uit een gelovig gezin komt of niet. Dat heet algemene toegankelijkheid. Openbare school Het Palet staat open voor alle kinderen. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben …

Read More

15 maart….welke school (ver)kiest u?

Woensdag 15 maart is een drukke dag. Veel mensen zullen gaan stemmen. Maar het is ook nationale daltondag. Een speciale daltondag, want de 10.000ste leerling is kortgeleden ingeschreven op een daltonschool. Voor basisschool Het Palet in Rucphen een mooie gelegenheid om een inkijkje in hun onderwijs te organiseren. Vijf jaar geleden ontving de school op die dag hun officiële dalton certificaat. Er bestaan wat misverstanden en vooroordelen t.a.v. dit type onderwijs. Jammer, want een daltonschool is een gewone school. Maar wel met een bijzonder aanpak. Met succes overigens. Wat die aanpak inhoudt kunt u komen zien tijdens de jaarlijkse open deur ochtend. Op 15 maart dus aan de Krijntjes 28 in Rucphen. Een sterk punt van Het Palet is dat het een redelijk kleine school is. Iedereen kent elkaar, kinderen worden “gezien” Tegenwoordig zijn we dan wel klein, maar ook “breed”: Er is voor- en naschoolse opvang (Blitz4Kidz) en een kinderdagverblijf (NIKKIDS) voor 0 tot 4 jarigen. Er komen kinderen uit Rucphen, maar ook andere dorpen. Alle kinderen blijven kosteloos over. Tussen 9:00u en 11:00u is iedereen welkom om de …

Read More

Pepernotenbrand op Het Palet?

Dat was schrikken! Maandagochtend 5 december, terwijl de kinderen met ouders, juffen en meesters op het schoolplein van Het Palet in Rucphen op Sinterklaas stonden te wachten, zagen ze rook boven de school uitstijgen…

Vorige week hebben de kinderen zelf pepernoten gebakken, maar daar kon die rook toch niet meer van zijn? Omdat het steeds erger werd is toch maar snel de brandweer gebeld.  Nét voordat die arriveerde kwam er een Piet behoorlijk geschrokken naar buiten gerend. Hij had een brandblusser in de hand en riep al vanuit de verte dat we niet bang moesten zijn, hij had de brand al geblust. Op dat moment kwam de brandweerauto met gillende sirene om de hoek.

Voor de zekerheid gingen de brandweerlui nog binnen alles checken, maar de brand was inderdaad al uit. Piet legde uit hoe het was gekomen: “Ik wilde een paar verjaardagstaarten bakken voor Sint. Toen de tweede in de oven stond ben ik van vermoeidheid in slaap …

Read More

Wie-wat-waar Sint

Wat leuk! In de rubriek Wie-Wat-Waar van BNdeStem een reis terug in de tijd. Heel lang geleden, in 1989 bezocht Sinterklaas het Palet. De school bestond nog niet zo lang, maar we herkennen juf Ellen al wel!  Wie herkent zichzelf of andere bekenden?

Read More