T. 0165 341945 | E. info@paletrucphen.nl

Op deze pagina vind u de koppeling naar onze kalender zoals die is uitgereikt aan het begin van het schooljaar:

schoolkalender_1617

Omdat voor u vakanties en andere vrije dagen erg van belang zijn vermelden we ze hier nog even apart:

Extra vrije dagen

De hele vakantieweken vindt u al snel in de kalender. Leerlingen in het basisonderwijs worden geacht een bepaald aantal uren les te krijgen. In aanvulling op de hele weken zijn er daarom ook nog een aantal vrije dagen.

Ook dit schooljaar hebben alle groepen vrije (studie)dagen:
woensdag 12 oktober 2016,
woensdag 24 mei en dinsdag 20 juni 2017.
Op donderdag 9 februari zijn ze ’s middags vrij.

Groep 1-2 is extra vrij op 22 en 23 juni en groep 3-4 op 23 juni.

Vrijdagmiddagen 23 december, 24 februari en 14 juli zijn ook vrij.