T. 0165 341945 | E. info@paletrucphen.nl

Op deze pagina vind u de koppeling naar onze kalender zoals die is uitgereikt aan het begin van het schooljaar:

Schoolkalender 2017-2018

Omdat voor u vakanties en andere vrije dagen erg van belang zijn vermelden we ze hier nog even apart:

Extra vrije dagen

De hele vakantieweken vindt u al snel in de kalender. Leerlingen in het basisonderwijs worden geacht een bepaald aantal uren les te krijgen. In aanvulling op de hele weken zijn er daarom ook nog een aantal vrije dagen.

De leerkrachten hebben soms een studiedag of studiemiddag. De leerlingen zijn dan extra vrij. Dit schooljaar hebben alle groepen daarom een extra vrije dag op woensdag 22 november 2017 en woensdag 6 december. Daarnaast is er een vrije studiemiddag op 7 juni.
Vanwege het korte schooljaar zijn de kinderen niet vrij op de vrijdagmiddagen voor kerstmis en carnaval. Ze zijn wel vrij op de laatste middag van het schooljaar.
Groep 1-2 is verder nog extra vrij op donderdag 14 juni.