T. 0165 341945 | E. info@paletrucphen.nl

Op deze pagina vind u de koppeling naar onze kalender zoals die is uitgereikt aan het begin van het schooljaar (klik op de tekst):

Schoolkalender 2017-2018

Extra vrije dagen

De leerkrachten hebben soms een studiedag of studiemiddag. De leerlingen zijn dan extra vrij. Dit schooljaar hebben alle groepen daarom een extra vrije dag op:

  • woensdag 22 november 2017
  • woensdag 6 december
  • donderdagmiddag 7 juni.
  • Vrijdagmiddag 6 juli
  • Groep 1-2 is verder nog extra vrij op donderdag 14 juni.