T. 0165 341945 | E. info@paletrucphen.nl

Op deze pagina vind u de koppeling naar onze kalender zoals die is uitgereikt aan het begin van het schooljaar (klik op de tekst):

Schoolkalender 2018-2019

Extra vrije dagen

De leerkrachten hebben soms een studiedag of studiemiddag. De leerlingen zijn dan extra vrij. Dit schooljaar hebben alle groepen daarom een extra vrije dag op:

17 september                    hele dag vrij

06 december                      hele dag vrij

21 december                      ‘s middags vrij

14 januari                           hele dag vrij

01 maart                             ‘s middags vrij

29 mei                                 ochtend vrij

07 juni                                 hele dag vrij

11 juni                                 hele dag vrij

05 juli                                  ‘s middags vrij