Wanneer er belangwekkende zaken zijn zal de medezeggenschapsraad de ouders middels een extra bericht, al dan niet opgenomen in Het Kwastje, informeren.

U kunt natuurlijk altijd een van de mr-leden aanspreken.