De vergaderdata van de medezeggenschapsraad staan in de online kalender, elders op deze website. Tevens worden ze gepubliceerd in onze nieuwsbrief, Het Kwastje.