De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Soms zal de voorzitter besluiten tot een besloten deel van de bijeenkomst, bijvoorbeeld als er vertrouwelijke zaken worden behandeld. Wanneer u het verslag van een vergadering in wil zien kunt u contact opnemen met de secretaris.