Het Palet is een openbare dalton basisschool; Een hele mond vol… openbaardaltonbasisschool. Een korte typering:

Openbaar:

Op ’t Palet mag ieder geloven wat hij wil. Het gaat om respect voor elkaar, in de wereld buiten de school is dat ook belangrijk, daarom leren we het ook hier. Natuurlijk maken de kinderen in de lessen ook kennis met allerlei godsdiensten. En als iemand zijn communie doet is daar aandacht voor. Trouwens ook voor suikerfeest of andere geloofsuitingen.
De Vereniging voor Openbaar Onderwijs legt in een filmpje van 1 minuut uit wat Openbaar Onderwijs is. We zouden het zelf niet duidelijker kunnen…

Wij zijn een openbare school van Vereniging Openbaar Onderwijs in Vimeo.

 

Dalton:

Elders op deze website gaan we hier uitgebreid op in. Het is geen experimenteel onderwijs, we doen geen gekke dingen. Maar we kozen voor dalton omdat we daarmee betere resultaten bereiken. Betere leerprestaties, maar ook een goede studie- en levenshouding.

Basisschool:

We geven gedegen onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Maar er is ook kinderopvang voor de jongere kinderen vanaf 0 jaar! Zelfs een peutergroep. Alle kinderen blijven over, ze zijn allemaal de hele dag op school van 8:45u tot 15:00u. Daarvoor en daarna kunnen ze worden opgevangen door de buitenschoolse opvang. Elders, onder de kop “Informatie” “opvang” leest u hier meer over.

De laatste tijd is er veel nieuws geweest over het advies van de onderwijsraad om kleine scholen op te heffen. Geen paniek! Het is een advies, het zal niet zomaar worden overgenomen. Het Palet is zo’n kleine school. Maar het is ook een openbare school en een daltonschool. Daarmee vervult ze een regiofunctie en zal niet zo maar 1-2-3 verdwijnen!

Dalton loopt hier als rode draad door de ontwikkeling van de kinderen.  Maar wat betekent dat dan, “dalton” ?

Ruim honderd jaar geleden ging lerares Helen Parkhurst in het stadje Dalton in de V.S. een werkwijze toepassen die zo succesvol was dat het op heel veel plaatsen in de wereld werd overgenomen. Ook in Nederland. Vanaf die tijd zijn er daltonscholen. De laatste tijd zien we het aantal daltonscholen toenemen. En dat is niet voor niets!

Die werkwijze is niet verouderd, maar heeft zelfs aan kracht gewonnen omdat het erg aansluit bij de moderne inzichten.  Daarnaast kan elke school op een eigen en eigentijdse wijze vorm geven aan kwalitatief onderwijs. Alleen onderwijsinstellingen met een Daltonlicentie mogen zich Daltonschool noemen. Dat is niet zomaar een stukje papier. Het behalen van de Daltonlicentie is een intensief proces waarbij scholen stap voor stap het onderwijs en de inrichting van de school aanpassen. Alle leerkrachten op het Palet hebben, of halen binnenkort, hun daltondiploma. De school wordt regelmatig “gekeurd” door de Nederlandse Dalton Vereniging. Dalton is dus ook een kwaliteitsmerk.