Veel ouders hebben belangstelling voor de school van hun kind(eren) en willen op de hoogte zijn van wat er gebeurt. De schoolgids is daarvoor een prima hulpmiddel. Hierin wordt antwoord gegeven op allerlei vragen, die ouders / verzorgers kunnen hebben.
De schoolgids van ‘Het Palet’ is niet alleen interessant voor ouders, van wie de kinderen al op onze school zitten. Ook ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind, zullen hierin de informatie vinden die ze nodig hebben om een weloverwogen keuze te maken.

De schoolgids is een officieel document dat naast informatiebron voor ouders en andere belangstellenden ook een verantwoordingsdocument is voor de onderwijsinspectie.
Download onze schoolgids door op deze link te klikken:

Palet_schoolgids_2017-2018

Uit kostenoverwegingen verstrekken we alleen nog in bijzondere gevallen een geprinte versie. De schoolgids wordt elk jaar aangepast.

Wellicht is de kalender op deze pagina voor u ook interessant. Deze kalender wordt aan het begin van het schooljaar verstrekt aan alle gezinnen. Eventuele wijzigingen of aanvullingen worden vermeld in onze maandelijkse nieuwsbrief, Het Kwastje. Bij de diverse activiteiten is vaak nadere info erover opgenomen.

Kijk voor de onderwijsresultaten van Het Palet op

VENSTERS_button_en_tekst

www.scholenopdekaart.nl

Vensters