De schooltijden op Het Palet zijn gemakkelijk, omdat het voor alle leerlingen steeds hetzelfde is:
* maandag tot en met vrijdag  ’s morgens van 08.45u ’s middags 15.00u

Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vanaf 12:30u vrij.
Op vrijdag zijn de leerlingen van groep 1 en 2 een hele dag vrij.

Het is de bedoeling dat de kinderen vanaf 8:30u naar binnen komen en uiterlijk 8:40u in het leslokaal zijn. Bij herhaaldelijk te laat komen worden wij geacht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen.

We hanteren een continurooster waarbij alle kinderen tussen de middag overblijven. Lunch in het eigen lokaal en daarna onder begeleiding buiten spelen.

Vakantierooster