Het Palet besteed veel aandacht aan de veiligheid van de kinderen. Wanneer een kind zich veilig voelt leert het ook beter, dus ook uit het oogpunt van onze opdracht is dit belangrijk. Elders op deze website besteden we nadrukkelijk aandacht aan de ze “pedagogische veiligheid”

Vanzelfsprekend vinden wij het erg belangrijk dat onze school naast “pedagogisch veilig”  ook “fysiek veilig”  is voor onze leerlingen en andere aanwezigen. Er is tijdens en na de bouw dan ook extra geïnvesteerd in voorzieningen die de veiligheid van de leerlingen vergroten.

brandpreventie1De veiligheidseisen voor gebouwen, waar veel mensen bij elkaar zijn, zijn (terecht) streng. De verplichting tot het verkrijgen van een gebruikersvergunning is slechts één voorbeeld. Als één van de eerste scholen in de gemeente Rucphen, beschikten wij over een gebruikersvergunning . Hiertoe zijn o.a. extra nooduitgangen, alarmsystemen en blusmiddelen aangebracht.

Zelfs voor mensen in een rolstoel is de school toegankelijk. Medio 2013 heeft de school hiervoor een officiële erkenning ontvangen van de gemeente.

Uiteraard kan niet volstaan worden met het aanbrengen van allerlei voorzieningen. Om de school zo veilig mogelijk te houden moet er meer gebeuren. Op Het Palet beschikt een groot deel van het personeel over een diploma ‘Bedrijfshulpverlening’ (BHV). Om hiervoor in aanmerking te komen moet er jaarlijks geoefend worden in het verlenen van eerste hulp en in het oefenen van het brandblussen .

Alle regels en afspraken op het gebied van veiligheid zijn vastgelegd in ons ‘Schoolnoodplan’ en worden regelmatig gecontroleerd en zonodig bijgesteld. In het ‘Schoolnoodplan’ is o.a. de ontruimingsprocedure opgenomen. Tenminste één keer per jaar wordt de ontruiming geoefend, zodat iedereen in geval van nood, weet hoe er gehandeld moet worden.

Een apart verhaal vormt de verkeersveiligheid. Kinderen begeven zich elke dag in het verkeer van huis naar school en omgekeerd. Het Palet heeft al geruime tijd het keurmerk “Brabants Verkeersveiligheids Label”
Informatie hierover vind je hier.