De verkeerswerkgroep organiseert elk schooljaar een aantal activiteiten in het kader van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL).

De dode hoek (pas op met vrachtverkeer!)

Licht aan (als de dagen weer korter worden)

Op voeten en fietsen (om parkeerproblematiek te verminderen)

Straatspeeldag (om iedereen bewust te maken van spelende kinderen in het verkeer)

Streetwise (een spelprogramma wat tweejaarlijks naar school wordt gehaald)

OK_seef