Een activiteit in het kader van BVL.
Begin dit schooljaar heeft onze school weer meegedaan aan de landelijke actie: Op voeten en fietsen naar school. Elke groep heeft op zijn manier stilgestaan bij een deelname in het verkeer als voetganger of fietser.

Groep 1/2
heeft aandacht besteed aan het belang van zichtbaarheid in het verkeer. Om dit op een ludieke manier te benadrukken hebben de kinderen hun fietsen versierd en hebben ze een heuse ‘fietsmodeshow’ gehouden voor alle ouders en kinderen. De fietsen waren echt heel mooi versierd, maar het was vooral bewonderenswaardig dat de kinderen zo goed konden fietsen! Het parcours dat ze moesten afleggen was niet makkelijk. Heel knap gedaan dus!
Groep 3/4 heeft ’s middags een verkeerswandeling door Rucphen gemaakt. Ze zijn op zoek gegaan naar verschillende verkeersborden en hebben geleerd dat je aan de vorm en de kleur van een bord kunt zien wat voor soort bord het is. De kinderen weten nu dat ze bij een driehoekig bord met een rode rand ergens voor moeten oppassen en dat een rond bord met een rode rand vertelt dat ze iets niet mogen. Daarnaast hebben de kinderen geoefend met het oversteken. Ze hebben het allemaal erg naar hun zin gehad!
Groep 5/6 heeft alvast geoefend voor het praktisch verkeersexamen dat hen te wachten staat in groep 7. Er werd een fietstocht uitgezet die de kinderen in tweetallen mochten fietsen. Hierbij moesten ze er o.a. op letten dat ze op de goede plek op de weg fietsten en dat ze hun hand op tijd uitstaken bij het afslaan. De meeste kinderen deden het al heel goed!
Groep 7/8 wordt stilaan klaargestoomd voor de middelbare school. Omdat de meeste kinderen dan ook op de fiets naar school zullen gaan, vonden we het een goed idee om de kinderen te leren hoe ze de band van hun fiets konden plakken. Meneer Hans stak hierbij zijn handen uit de mouwen en toonde zich een uitstekende leermeester!
Het was weer een geweldige dag die niet mogelijk was zonder de hulp van alle geweldige hulpouders! Bedankt voor de tijd die jullie wisten vrij te maken!

De achtergrond van deze activiteit:

Zelfstandige mobiliteit, zoals zelf naar school kunnen gaan, is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het van belang dat ouders hun kinderen al van jongs af aan lopend of met de fiets naar school brengen. Door de dagelijkse routine van het samen naar school lopen of fietsen leren kinderen vanzelf gevaarlijke situaties te herkennen en vervolgens hoe daar mee om te gaan. Kinderen leren zo geleidelijk aan zelf aan het verkeer deel te nemen.

De actiedag ‘Op Voeten en Fietsen naar school’, een initiatief van Veilig Verkeer Nederland, is er om ouders aan te moedigen hun kinderen lopend of fietsend naar school te laten gaan. Deze actiedag is onderdeel van de ‘Week van de Vooruitgang’ waarin duurzame mobiliteit centraal staat. De werkgroep BVL grijpt de ‘op voeten en fietsen naar school-dag’ aan om aandacht te vragen voor bewuster ‘schoolbrenggedrag’. Indien dit vaker te voet of per fiets gebeurt en niet met de auto, zorgt dit niet alleen voor een veiligere schoolomgeving, maar doen kinderen ook de nodige ervaring op in het verkeer, in plaats van op de achterbank te zitten. Verder is voldoende beweging natuurlijk ook van groot belang !

Tijdens deze week kunnen de kinderen ‘groene voetstappen’ ontvangen door niet met de auto naar school te komen. Iedere keer als kinderen de auto laten staan ontvangen zij een voetstap.

Lopen en fietsen bevordert de ontwikkeling van de motoriek. Een kind dat op jonge leeftijd al deelneemt aan het verkeer, anticipeert beter op onverwachte gedragingen van andere weggebruikers. Veilig Verkeer Nederland adviseert daarom hiervan gebruik te maken en kinderen op deze manier de verkeersregels te leren. Neem de meest veilige route naar school, niet de kortste, en oefen deze eerst samen. Zeg tijdens de tocht wat je doet: “We stoppen voor het rode licht” en “Bij het oversteken eerst kijken of er geen auto’s of fietsers zijn”.

Naast het leren omgaan met de verkeersregels is het van belang dat een kind zich veilig en zichtbaar in het verkeer kan bewegen. Zorg dus voor een stevige fiets die qua verlichting, remmen en banden in orde is. Ze moeten voor andere weggebruikers goed te zien zijn door opvallende kleding en voldoende reflectoren.

Ongelukken waarbij kinderen betrokken zijn, gebeuren in 38% van de gevallen van of naar school. Een ongeluk zit dus in een klein hoekje. Je kunt dus als ouder dat hoekje kleiner maken door je kind te leren met verkeer om te gaan en bepaalde risico’s uit te sluiten. Daarnaast dient iedere automobilist er rekening mee te houden dat kinderen speels zijn en dus onvoorspelbaar kunnen zijn in het verkeer. Minder dus snelheid houd afstand in de buurt van scholen en in woonwijken waar kinderen spelen.