Een activiteit in het kader van BVL.

straatspeeldag

Wat is de Nationale Straatspeeldag?

Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Straatspeeldag gehouden. Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen. De dag is een echte actiedag met spandoeken, folders, ouders en natuurlijk veel spelende kinderen op straat. Door het afsluiten van de straten wordt de aandacht gevraagd van omwonenden, de gemeente en voorbijgangers. Elke straat, buurt of school kan meedoen om zo de eigen omgeving veiliger en kindvriendelijker te maken.

Waarom is een Nationale Straatspeeldag nodig?

Kinderen spelen graag buiten. Ze doen dat op de stoep, op straat, op een speelveld, in een speeltuin of op andere plaatsen. Veel kinderen lopen van huis naar school en terug. Ook dan spelen ze vaak onderweg. In veel wijken wordt buiten spelen steeds gevaarlijker door het verkeer. Vooral auto’s rijden dikwijls veel te hard in woonwijken. Dit leidt regelmatig tot verkeersongevallen waarbij kinderen betrokken zijn.
Door het gevaar dat het verkeer tegenwoordig voor kinderen oplevert, durven veel ouders hun kinderen niet meer alleen buiten te laten spelen. Zelf naar school lopen, kan vaak ook niet meer. Deze ontwikkeling leidt tot minder bewegingsvrijheid van de kinderen. De kinderen kunnen niet meer spelen waar ze dat het liefst doen. Ze worden letterlijk beperkt in hun mogelijkheden. Ook het toezicht door volwassenen, wat steeds meer nodig is, beperkt de kinderen in hun vrije gevoel. Dit kan op den duur invloed hebben op het lichamelijk en psychisch functioneren van kinderen.
De Nationale Straatspeeldag vraagt op een speelse manier aandacht voor een kindvriendelijke inrichting van buurten en straten. De actie doet een beroep op buurtbewoners en voorbijgangers om hun verkeersgedrag onder de loep te nemen.