Schoolmaatschappelijk werk / Sociaal vepleegkundige

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ondersteunt gezinnen, maar ook scholen in de gemeente.Meer informatie hierover vindt u op hun website.

De school heeft regelmatig overleg met het ondersteuningsteam (ook weleens zorg advies team, ZAT genoemd). Een schoolmaatschappelijk werker maakt samen met een sociaal verpleegkundige deel uit van dat OT.
Wanneer u met een van beiden in contact wil komen, kan dat het beste via onze intern begeleider.
Daarnaast houdt de sociaal verpleegkundige regelmatig spreekuur op school. We vermelden de datum steeds in onze nieuwsbrief.

Wat is schoolmaatschappelijk werk?

Het schoolmaatschappelijk werk geeft hulp bij vragen over de opvoeding. Dat kan zijn bij problemen thuis of op school.
Het kan dan gaan over:
– drukke kinderen,
– kinderen die niet lekker in hun vel zitten,
– kinderen die geen vriendjes hebben,
– kinderen die voortdurend ruzie maken,
– kinderen die pesten of gepest worden,
– agressiviteit of hyperactiviteit,
– kinderen die geen contact willen of zeer passief zijn,
– een plotselinge gedragsverandering.

Ook als er thuis problemen zijn kunt u schoolmaatschappelijk werk inschakelen. Bijvoorbeeld bij:
– scheidingsproblematiek,
– een kind dat niet wil luisteren,
– driftbuien, ruzie maken,
– veelvuldig bedplassen,
– financiële problemen.

Samen met ouders, leerkrachten en kinderen wordt gezocht naar een oplossing. Het schoolmaatschappelijk werk is er dus voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij kunnen rechtstreeks een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker.

Wat doet het schoolmaatschappelijk werk?

De schoolmaatschappelijk werker
– geeft informatie, advies,
– luistert naar vragen en problemen,
– zoekt naar de oorzaak van problemen,
– helpt bij het vinden van een oplossing,
– steunt bij de aanpak van een probleem,
– legt, als dat nodig is, contact met andere hulpverleners.

Hoe werkt het schoolmaatschappelijk werk?
De schoolmaatschappelijk werker heeft een gesprek met u en luistert naar uw vraag of probleem.Soms is één gesprek met de leerling, de leerkracht of de ouders voldoende, soms zijn meer gesprekken nodig.
Aan het schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.