Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal volgens een vaste lijn. Zo is het ene kind sterk in rekenen, het andere kind blinkt uit in spelling en weer anderen zijn goed in begrijpend lezen. Sommige kinderen vinden spelling juist moeilijk, of hebben moeite met rekenen. We willen ieder kind optimaal begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling, Dat betekent dat het nodig is die ontwikkeling goed te volgen.

Met behulp van een leerlingvolgsysteem kan dat. Onze leerlingvolgsystemen zijn gedigitaliseerd. Dat maakt het makkelijker om een en ander goed vast te leggen en efficiënt te gebruiken.

Onze leerlingen worden op vaste momenten in het jaar getoetst op hun cognitieve vaardigheden.(kennis) Dat doen we met toetsen die zijn ontwikkeld door Cito (CITO: Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). Het zijn onafhankelijke, niet methodegebonden en landelijk genormeerde toetsen.

In groep 1-2 gebruiken we naast enkele toetsen van dit Cito volgsysteem ook KIJK! Voor kleuters. KIJK! is meer Dan een volgsysteem, het een is een werkwijze die kijken naar kinderen als vertrekpunt neemt voor alle verdere activiteiten in de groep. Er wordt gewerkt met een aantal hulpmiddelen die het kijken structuur geven. Het levert aandachtspunten op om de ontwikkeling van individuele kinderen gericht te volgen en te stimuleren en geeft daarnaast een uitstekend beeld van de groep.
Samen met scholen heeft KIJK! een aantal hulpmiddelen ontwikkeld, waarmee het onderwijs aan jonge kinderen zo georganiseerd kan worden dat activiteiten afgestemd zijn op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen.

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling werkten we met Viseon, maar we oriënteren ons momenteel op een ander volgsysteem hiervoor.