Grote schoonmaak met pannenkoeken!

Afgelopen vrijdag is de jaarlijkse schoonmaak begonnen. Zowel binnen als buiten werd er opgeruimd en gepoetst. Alle ontwikkelingsmaterialen worden afgewassen, kasten worden schoongemaakt en opgeruimd en zelfs het plein is onder handen genomen.

Door ouders, leerkrachten, maar ook de kinderen zelf! Een stel lieve ouders voorzag ons daarom -bij wijze van beloning- van wat te drinken en een lekkere pannenkoek.

Nog bedankt!

Read More

Streetwise

Vanmorgen zijn de instructeurs van ANWB Streetwise bij ons op school geweest.

In groep 1-2 stond het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken centraal. Daarnaast hebben ze geleerd waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te gebruiken.

Groep 3-4 is voor ‘blik en klik’ naar de gymzaal gegaan. Daar hebben ze geleerd om veilig oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook weten ze nu waarom je in de auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken. Gisteren heeft juf Annemie in de klas de iCheck afgenomen bij de kinderen.

Groep 5-6 is aan de slag gegaan met ‘hallo auto’. Ze hebben geleerd over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze hebben zelf plaats genomen op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en zelf mogen remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken is in deze les aan bod gekomen.

Groep 7-8 moest vandaag met de fiets …

Read More

Kom eens kijken op Het Palet in Rucphen!

Hoort zegt het voort!

…deel dit nieuws met ieder voor wie het interessant kan zijn.

Zondag 9 juli tussen 10:00u en 11:00u  inloopuur.

De school, het kinderdagverblijf (0-4 jr) en de buitenschoolse opvang zetten de deuren voor u open.

Op zoek naar het antwoord op de vraag…

Hoe ziet het Palet er van binnen uit? Vier kleine groepen, hoe doen ze dat? Hoe krijgen ze het voor elkaar om elk kind te bieden wat hij/zij nodig heeft? Welke mensen werken er? Leerkrachten, ondersteuning, ….

In maart hebben we, op een doordeweekse ochtend, de deuren al open gezet om onze school in bedrijf te laten zien. Overdag kan natuurlijk niet iedereen er bij zijn.

Daarom houden we op zondagochtend 9 juli a.s. een inloopuur. Personeel en ouders van de school ontvangen iedereen die benieuwd is naar de antwoorden op bovenstaande vragen met een kop koffie en persoonlijke aandacht.

Een bijzondere kans om eens een kijkje in de keuken te nemen en een vergelijking te maken.

…deel dit nieuws met ieder voor wie het interessant kan zijn.

Read More

Een uur later naar school op 27 juni!

Zoals u ongetwijfeld al hebt gehoord of gelezen geven de meeste basisschoolleraren dinsdag 27 juni het eerste uur geen les. Dit om het nijpende lerarentekort met klem onder aandacht te brengen.

Ook de leraren van Het Palet doen mee met de actie. Inmiddels zijn de ouders met een brief geïnformeerd over het waarom en hoe: brief ouders actie 27 juni

De deuren van de school zijn dan die ochtend ook tot 9:30u gesloten. We verwachten onze leerlingen daarna weer gewoon uiterlijk 9:40u in het klaslokaal.

Hier kunt u BNdeStem er op na slaan voor hun berichtgeving hierover.

De actiegroep PO-front legt nog eens goed uit waarom deze actie wordt gevoerd. Ook kun u daar de petitie mede ondertekenen.

 

 

Read More

Sportdag 2017

We kunnen terugkijken op een geslaagde sportdag! We begonnen de dag gelukkig al met erg mooi weer. Na een warming-up met de hele school (onder de kundige leiding van de moeder van Annika), werden de groepjes bekend gemaakt en kon ieder groepje naar zijn startonderdeel gaan. En daar waar het ene onderdeel vooral ging om het spelelement, ging het er bij andere onderdelen juist om om schoolrecords te breken. En dat hebben we geweten! Ondanks de steeds warmer wordende dag zijn er ontzettend veel schoolrecords gesneuveld. Dat betekende dan ook dat we ons scorebord regelmatig aan moesten passen. Aan het einde van de sportdag hebben we met de hele school gedanst op ‘Bewegen is gezond’ van Kinderen voor Kinderen. Iedereen kon dit dansje nu meedoen, want het dansje oefenen was immers een spelonderdeel geweest. Om half 1 was de sportdag dan toch echt ten einde en mocht iedereen naar huis (of het zwembad).

Read More

juf Ellen 48+2

Wat een feest!

Alle kinderen uit de groep van juf Juli en juf Ellen kwamen als indiaan verkleed op school. Ze vierden de verjaardag van hun juffen. Kennelijk hadden ze thuis eerst een regendans gedaan, want om 8:30u vielen er enkele flinke hoosbuien.

Jammer, want juf Ellen vierde het feest van Sara… Je zou het niet zeggen, maar ze is afgelopen weekend 50 geworden. We hadden haar willen verrassen op het plein met de spandoeken die we hebben gemaakt. Zelfs de peuters hebben meegedaan, zij schreven bijvoorbeeld heel toepasselijk….

Maar ook de andere groepen hebben geweldig hun best gedaan.

En niet alleen op de spandoeken.

Ellen werd onthaald (binnen dan maar) met cadeaus, een lied van elke groep, een Sara pop en een erehaag waar ze met de rollator doorheen moest.

Hieronder poseren de jarigen met maar liefst twee Sara’s !

In de klas ging het juffen-verjaardags-feest vervolgens verder.

Dolle pret!

Read More

Koning gespeeld!

Het was er een mooie dag voor. De zon zette, net als de kinderen, zijn beste beentje voor. En trouwens ook naar achter en opzij, zoals in het dansliedje Okido werd gezongen, het lied van de Koningsspelen 2017.

Spelletjes, aandacht voor gezond eten en bewegen. De spelletjes deden we in gemengde groepen jongsten en oudsten en ook de kleintjes van NIKKIDS deden gezellig mee.

We zullen de foto’s na de vakantie met de ouders delen via ons “MijnAlbum”. Maar vandaag alvast een groepsfoto om te laten zien hoe mooi iedereen zich had uitgedost.

Read More

Het koffieuurtje

Afgelopen woensdag (29 maart) was er weer het gebruikelijke koffieuurtje. Ditmaal zonder meneer Ruud, maar met meester Edrick.

Naast het gebruikelijke kopje koffie/thee, zijn de aanwezige ouders aan de slag gegaan met de tablets en hebben kunnen zien waar onze kinderen zoal digitaal mee werken. We maken bij ons op school namelijk best veel gebruik van digitale methoden en (online) oefensoftware. Sommige van deze online oefensoftware is zelfs thuis te benaderen, denk bijvoorbeeld aan Nieuwsbegrip, Taalzee en Rekentuin. We hebben het ook kort gehad over Office365, waar onze kinderen vanaf groep 5 (en in de nabije toekomst al vanaf groep 4) mee werken.

Ook zijn we even ingegaan op de 21st Century Skills (oftewel de 21e Eeuwse Vaardigheden). Wat zijn deze 21e Eeuwse vaardigheden nou precies? Dit zijn vaardigheden die leerlingen tegenwoordig nodig hebben om zich in hun latere leven staande te houden. We hebben het dan over vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, coputational thinking, informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden …

Read More

Periodeviering en computers in ons onderwijs

Woensdag 29 maart is er weer, voorafgaande aan de periodeviering, een koffie-uurtje. Deze keer ontvangt meester Edrick u samen met meneer Ronald. Edrick vertelt dan een en ander over de rol van ICT op Het Palet. De computers en tablets zijn niet meer weg te denken in ons onderwijs. We laten u zien hoe uw kind werkt met de verschillende programma’s voor bijvoorbeeld rekenen, spelling, lezen en wereldoriëntatie.  Ook licht Edrick toe wat we doen aan “mediawijsheid”. ICT kent vele mogelijkheden, maar er liggen ook gevaren op de loer. Ook daar besteden we aandacht aan. Vooral ook omdat het de bedoeling is dat leerlingen straks zelfs al vanaf groep 4 een eigen schoolaccount voor office 365 krijgen. We hopen op een flinke opkomst. Om 11:15u wordt u dan verwacht in het bso-lokaal. Uiteraard staat er dan een kopje koffie / thee klaar en kunt u met de tablets in de weer. Om 12:00u kunt u dan aansluiten voor de periodeviering. Veel plezier alvast!

Read More