Schoolobservatie vanuit OBO

De afgelopen week hebben er vanuit ons bestuur in al onze groepen en bij alle collega’s schoolobservaties plaatsgevonden. Dit omdat het nieuwe bestuur van alle scholen inzichtelijk wil hebben hoe de sfeer op alle scholen is, hoe er wordt lesgegeven en hoe de leerlingen werken.

Samen met een externe, deze mevrouw kende de school niet, is Susanne de klassen ingegaan. Na afloop hebben we gevraagd hoe ze de school ervaren heeft. Er heerst rust in de school en het pedagogisch klimaat is heel fijn, dat wil zeggen dat er een veilige en geborgen sfeer in school hangt en dat wij allemaal een goede relatie met de kinderen hebben. De leerkrachten sprankelen en staan vol passie voor de klas.

De leerkrachten zijn duidelijk richting de kinderen in wat ze verlangen van de leerlingen en onze leerlingen luisteren hier goed naar. De instructie die gegeven wordt is goed. We werken in alle groepen met het Edi-model, dit is bij ons op school al ver ingevoerd. Het is geen kunstje wat de leerkrachten doen, maar ze hebben het goed in de vingers.

Ook …

Read More

Inspectiebezoek

Op 28 maart 2019 is de onderwijsinspecteur langs geweest op onze school, om te kijken hoe wij lesgeven. Ze heeft heel veel mooie dingen gezien en was vol lof over ons onderwijs en de manier waarop wij lesgeven. Dit is zeker niet vanzelfsprekend op heel veel scholen. Hier zijn wij met zijn allen enorm trots op en zijn blij dat dit gezien en gewaardeerd wordt.

Een aantal dingen die Het Palet zo bijzonder maken zijn:

In alle groepen is een taakgerichte werksfeer en de structuur is heel duidelijk voor de kinderen. Er gelden duidelijke regels en voor de kinderen zijn er heldere kaders waarbinnen ze keuzes mogen maken. Verder was ze erg te spreken over de rust die in school hangt, de fijne sfeer, de actieve leerhouding van de kinderen en de diverse werkvormen waar de leerkrachten gebruik van maakten. Sommige kinderen zaten tijdens de uitleg zelfs op het puntje van hun stoel. Alle leerkrachten hebben hart voor het onderwijs en staan vol passie voor de klas. De fijne sfeer binnen het team straalt uit naar de kinderen, die daardoor …

Read More