“ Mijn zoon verveelt zich niet meer op school.”

Een tevreden ouder

Ervaringen van een ouder

Ik kan wel zeggend dat ik al jaren ervaring heb met Het Palet. Mijn oudste kind is al een poosje van deze school af, twee
kinderen zitten nog in de bovenbouw.
Vanaf de eerste dag dat ik kennis maakte met Het Palet voelde ik dat het goed zat. De sfeer is ontspannen, de leerkrachten zijn geweldig. Ze zijn betrokken en hebben echte aandacht voor je kind. Als er iets is wordt er altijd naar de ouders geluisterd. Met vragen of opmerkingen wordt ook daadwerkelijk iets gedaan.
Mijn zoon had behoefte aan verrijking omdat hij al snel door de stof van zijn huidige jaar heen was. Omdat ook de verrijking geen uitdaging meer bood, is de leerkracht verder gaan kijken voor hem. Er is een passende oplossing voor hem gevonden, waardoor hij zich niet meer verveelt op school.
Het continurooster is erg fijn, het geeft de kinderen rust. Mijn kinderen voelen zich zelfverzekerd op school en kunnen zichzelf zijn. En het belangrijkste, ze hebben een goede basis voor het voortgezet onderwijs!

Ik raad Het Palet zeker aan!