Inloop

Vanaf 8.30 uur gaat de deur open en mogen de kinderen naar binnen. Uiterlijk om 8.45 uur moeten de kinderen in het leslokaal zijn. Bij herhaaldelijk te laat komen worden wij geacht de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen.

We hanteren een continurooster waarbij alle kinderen tussen de middag overblijven. Lunch in het eigen lokaal en daarna onder begeleiding buiten spelen.

Schooltijden

Maandag- dinsdag – donderdag:

08.45 – 15.00 uur

Woensdag:

o8.45 – 12.30 uur

Vrijdag:

08.45 – 12.30 uur groep 1-2

08.45 – 15.00 uur groep 3 t/m 8