Inspectiebezoek

Op 7 mei 2024 kregen wij een kwaliteitsonderzoek van de Inspectie Primair Onderwijs. Er zijn er inspecteurs op onze school geweest, om te kijken hoe wij lesgeven. Zij hebben heel veel mooie dingen gezien en waren vol lof over ons onderwijs en de manier waarop wij lesgeven. Dit is zeker niet vanzelfsprekend op heel veel scholen. Hier zijn wij met zijn allen enorm trots op en zijn blij dat dit gezien en gewaardeerd wordt.
Een aantal dingen die Het Palet zo bijzonder maken zijn:
  • In alle groepen is een taakgerichte werksfeer en de structuur is heel duidelijk voor de kinderen. Er gelden duidelijke regels en voor de kinderen zijn er heldere kaders waarbinnen ze keuzes mogen maken.
   Verder waren ze erg te spreken over de rust die in school hangt, de fijne sfeer, de actieve leerhouding van de kinderen en de diverse werkvormen waar de leerkrachten gebruik van maakten. Sommige kinderen zaten tijdens de uitleg zelfs op het puntje van hun stoel.
  • De school heeft een doelgericht en samenhangend aanbod voor de Nederlandse taal en rekenen-wiskunde.
  • Sinds schooljaar 2023-2024 is de zorgstructuur van de school opnieuw onder de aandacht gebracht. Alle processen en procedures zijn inzichtelijk gemaakt zodat iedereen weet wie wanneer verantwoordelijk is voor de te ondernemen stappen.
  • Alle leerkrachten hebben hart voor het onderwijs en staan vol passie voor de klas. De fijne sfeer binnen het team straalt uit naar de kinderen, die daardoor erg enthousiast zijn.
  • Een bevlogen en betrokken team dat samen aan de onderwijsontwikkeling van de school wil werken. Met de komst van de nieuwe directeur is er veel opgepakt in gezamenlijkheid, door het gebruik van bordsessies werkt het team nu cyclisch aan de verbetering van het onderwijs.
Alles bij elkaar was het eindoordeel meer dan positief en is bij de inspecteurs heel duidelijk geworden waar onze kracht als school ligt. De kinderen krijgen méér dan alleen maar goed onderwijs.
Als team wisten we dit al wel, maar we vinden het fijn dat dit ook gezien wordt door een onafhankelijke inspecteurs.