Inspectiebezoek

Op 28 maart 2019 is de onderwijsinspecteur langs geweest op onze school, om te kijken hoe wij lesgeven. Ze heeft heel veel mooie dingen gezien en was vol lof over ons onderwijs en de manier waarop wij lesgeven. Dit is zeker niet vanzelfsprekend op heel veel scholen. Hier zijn wij met zijn allen enorm trots op en zijn blij dat dit gezien en gewaardeerd wordt.

Een aantal dingen die Het Palet zo bijzonder maken zijn:

    • In alle groepen is een taakgerichte werksfeer en de structuur is heel duidelijk voor de kinderen. Er gelden duidelijke regels en voor de kinderen zijn er heldere kaders waarbinnen ze keuzes mogen maken.
    • Verder was ze erg te spreken over de rust die in school hangt, de fijne sfeer, de actieve leerhouding van de kinderen en de diverse werkvormen waar de leerkrachten gebruik van maakten. Sommige kinderen zaten tijdens de uitleg zelfs op het puntje van hun stoel.
    • Alle leerkrachten hebben hart voor het onderwijs en staan vol passie voor de klas. De fijne sfeer binnen het team straalt uit naar de kinderen, die daardoor erg enthousiast zijn.
    • De leerkrachten benoemen aan het begin van de les het lesdoel en noteren hieronder de stappen die de kinderen moeten zetten om het doel te halen. Tijdens de klassenbezoeken werd zichtbaar dat kinderen die geen instructie hadden, zelfstandig en taakgericht aan het werk waren. De leerhouding is uitstekend en de leerkrachten hebben hun klassenmanagement goed op orde.

Alles bij elkaar was het eindoordeel meer dan positief en is bij de inspecteur heel duidelijk geworden waar onze kracht als school ligt. De kinderen krijgen méér dan alleen maar goed onderwijs.

Als team wisten we dit al wel, maar we vinden het fijn dat dit ook gezien wordt door een onafhankelijke inspecteur.