Onder leiding van een ouder praten “afgevaardigden” uit de leerjaren 3 t/m 8, samen met de directeur, over allerlei zaken die onder de kinderen leven. Welke ideeën hebben de kinderen om de school te verbeteren en waar wil de school graag de mening van de kinderen over horen. Deze bijeenkomsten worden onder schooltijd gepland en zullen ongeveer vier keer per jaar plaatsvinden.

Notulen leerlingenraad oktober 2018

Verslag evaluatie schooljaar 2017-2018