Reviews van ouders

Tijdens een gesprek met de ouders van de kinderen op Het Palet, over de toekomst van de school, kwam naar voren dat de ouders graag naar buiten willen brengen waarom ze voor Het Palet hebben gekozen en wat hun ervaringen zijn. Deze verhalen worden vanaf nu regelmatig op de website en op Facebook geplaatst.