Verkeersexamen



Op 6 april jl. hebben de kinderen hun theorie-examen van verkeer gehad. Het was een toets bestaande uit 4 onderdelen met elk 5 vragen, in totaal dus 20 vragen. Alle kinderen zijn geslaagd voor hun theorie-examen. Dit was een voorwaarde om te mogen deelnemen aan het praktijk examen met de fiets. Dit praktijk examen vond plaats op 10 mei. De kinderen hebben een hele ronde binnen en buiten de bebouwde kom gefietst. Langs de route zaten ouders op controlepunten, zij controleerden of de kinderen de juiste verkeersregels toepasten. Nadat alle punten waren geteld kon de juf alle kinderen feliciteren, want ze waren allemaal geslaagd! Ze hebben het super goed gedaan!

 

IMG_0978