Waarom te kiezen voor het Palet?

Om het voor u wat duidelijker te maken waarom wij vinden dat het Palet een goede keuze is voor u en uw kind. Hebben wij hieronder een aantal van onze sterke punten op een rij gezet.

  • Een van de sterkste punten van het Palet is het Daltononderwijs. Wij kijken naar wat elk kind nodig heeft en passen hier ons onderwijs en de verwerking op aan.
  • Er heerst in de school een fijne en open sfeer. De kleinschaligheid en de korte lijntjes die er zijn worden ook als kracht aangemerkt.
  • Het enthousiasme van het team, maar ook de professionaliteit en de bereidheid zich te blijven ontwikkelen worden benoemd als sterk punt.
  • Voor veel ouders wordt de aanwezigheid van de flexibele BSO en kinderopvang meegenomen in hun besluit om voor het Palet te kiezen.
  • We werken met een continurooster, wat de kinderen rust geeft en u als ouders de mogelijkheid biedt om overdag te werken.
  • We leren de kinderen vanaf groep 1 al te plannen met behulp van takenkaarten, waardoor we ze leren eigen verantwoordelijkheid te en nemen.
  • De communicatie met leerlingen en ouders is open en transparant.
  • November 2021 is er een enquête gehouden onder zowel de leerlingen als ouders, waaruit gebleken is dat zij het meest tevreden zijn over de communicatie, de sfeer en het personeelsteam.