Waarom te kiezen voor het Palet?

Om het voor u wat duidelijker te maken waarom wij vinden dat het Palet een goede keuze is voor u en uw kind. Hebben wij hieronder een aantal van onze sterke punten op een rij gezet.

  • Een van de sterkste punten van het Palet is het Daltononderwijs. Wij kijken naar wat elk kind nodig heeft en passen hier ons onderwijs en de verwerking op aan.
  • Er heerst in de school een fijne en open sfeer. De kleinschaligheid en de korte lijntjes die er zijn worden ook als kracht aangemerkt.
  • Het enthousiasme van het team, maar ook de professionaliteit en de bereidheid zich te blijven ontwikkelen worden benoemd als sterk punt.
  • Voor veel ouders wordt de aanwezigheid van de flexibele BSO en kinderopvang meegenomen in hun besluit om voor het Palet te kiezen.
  • We werken met een continurooster, wat de kinderen rust geeft en u als ouders de mogelijkheid biedt om overdag te werken.
  • We leren de kinderen vanaf groep 2 te plannen met behulp van een takenkaart, waardoor we ze leren eigen verantwoordelijkheid te nemen.
  • De communicatie met leerlingen en ouders is open en transparant.
  • Maart 2024 is er een enquête gehouden onder leerlingen, waaruit gebleken is dat zij het meest tevreden zijn over het pedagogisch handelen van de leerkrachten, het personeelsteam, de veiligheid en de sfeer op school.