CITO leerlingvolgsysteem

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal volgens een vaste lijn. Zo is het ene kind sterk in rekenen, het andere kind blinkt uit in spelling en weer anderen zijn goed in begrijpend lezen. Sommige kinderen vinden spelling juist moeilijk, of hebben moeite met rekenen. We willen ieder kind optimaal begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling, Dat betekent dat het nodig is die ontwikkeling goed te volgen.

Met behulp van een leerlingvolgsysteem kan dat. Onze leerlingvolgsystemen zijn gedigitaliseerd. Dat maakt het makkelijker om een en ander goed vast te leggen en efficiënt te gebruiken.

Onze leerlingen worden op vaste momenten in het jaar getoetst. Dat doen we met toetsen die zijn ontwikkeld door CITO. Het zijn onafhankelijke, niet methodegebonden en landelijk genormeerde toetsen.

Leerlijnen Parnassys

Met de leerlijnen van Parnassys volgen we de algehele ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2, waaronder de sociaal-emotionele ontwikkeling. De Parnassys leerlijnen vullen wij het hele jaar door in, hierdoor krijgen we inzicht in wat de kinderen beheersen en hoever ze zijn in hun ontwikkeling.