CITO leerlingvolgsysteem

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal volgens een vaste lijn. Zo is het ene kind sterk in rekenen, het andere kind blinkt uit in spelling en weer anderen zijn goed in begrijpend lezen. Sommige kinderen vinden spelling juist moeilijk, of hebben moeite met rekenen. We willen ieder kind optimaal begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling, Dat betekent dat het nodig is die ontwikkeling goed te volgen.

Met behulp van een leerlingvolgsysteem kan dat. Onze leerlingvolgsystemen zijn gedigitaliseerd. Dat maakt het makkelijker om een en ander goed vast te leggen en efficiënt te gebruiken.

Onze leerlingen worden op vaste momenten in het jaar getoetst. Dat doen we met toetsen die zijn ontwikkeld door CITO. Het zijn onafhankelijke, niet methodegebonden en landelijk genormeerde toetsen.

KIJK voor Kleuters

In groep 1-2 gebruiken we naast enkele toetsen van het Cito volgsysteem ook KIJK! Het levert aandachtspunten op om de ontwikkeling van individuele kinderen gericht te volgen en te stimuleren en geeft daarnaast een uitstekend beeld van de groep.